CENTRUM ARTYKUŁÓW BHP I OCHRONY P-POŻ.
      INSTRUKCJE W ZAKRESIE BHP
  A. INSTRUKCJE OGÓLNE:
 1. Instrukcja ogólna BHP obowiązująca wszystkich pracowników
 2. Pierwsz pomoc w nagłych wypadkach
 3. Pierwsz pomoc w nieszczęśliwych wypadkach
 4. Instrukcja postępowania w wypadku porażenia prądem elektrycznym
 5. Ogólne przepisy BHP przy maszynach produkcyjnych
 6. Instrukcja BHP dla odlewni
 7. Instrukcja ratowania i reanimowania topielców
 8. Instrukcja BHP przy posługiwaniu się ręcznymi narzędziamio napędzie mech. przy obróbce metali i drewna
 9. Instrukcja obsługi apteczki
 10. Instrukcja BHP przy pracach na wysokości
  B. OBRÓBKA METALI:
 1. Instrukcja BHP przy szlifierkach
 2. Instrukcja bezpiecznej obsługi nożyc mechanicznych do blach
 3. Instrukcja bezpiecznej obsługi wiertarki
 4. Instrukcja bezpiecznej obsługi tokarek do metali
 5. Instrukcja BHP bezpiecznej obsługi frezarek do metali
 6. Instrukcja BHP przy obsłudze piły mechanicznej do cięcia metali
 7. Instrukcja BHP użytkowania elektrycznych przecinarek lin drucianych
 8. Instrukcja BHP eksploatacji i remontów pras mimośrodowych
 9. Instrukcja BHP eksploatacji wiertarki stołowej
 10. Instrukcja BHP eksploatacji szlifierek do płaszczyzn
 11. Instrukcja BHP eksploatacji nożyc gilotynowych
 12. Instrukcja BHP przy obsłudze przecinarki ściernicowej
 13. Instrukcja BHP przy obsłudze giętarki hydraulicznej do rur instalacyjnych
 14. Instrukcja BHP przy obsłudze prasy do metali
 15. Instrukcja BHP przy pracach ślusarskich
 16. Instrukcja BHP bezpiecznej obsługi strugarek do metali
 17. Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki poziomej
 18. Instrukcja BHP przy obsłudze uniwersalnej szlifierki do ostrzenia narzędzi
 19. Instrukcja BHP przy obsłudze wiertarki wrzecionowej
 20. Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki-ostrzałki do noży
 21. Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki tarczowej
 22. Instrukcja ogólna obsługi zgrzewarki punktowej i liniowej do metali
 23. Instrukcja BHP przy obsłudze wycinarki walcowej
 24. Instrukcja BHP przy obsłudze prasy mechanicznej-krawędziowej
 25. Instrukcja BHP przy obsłudze prasy hydraulicznej
 26. Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki do metali
  C. SPAWANIE:
 1. Instrukcja BHP przy spawaniu acetylenem
 2. Instrukcja bezpiecznej obsługi przy spawaniu łukiem elektrycznym
 3. Instrukcja BHP przy cięciu plazmowym
 4. Instrukcja BHP przy spawaniu elektrycznym
 5. Instrukcja BHP przy spawaniu w osłonie gazów obojętnych
 6. Instrukcja BHP przy cięciu (paleniu) gazowym ręcznym
 7. Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym
 8. Instrukcja BHP przy pracach spawalniczych na budowie
  D. CZYSZCZENIE POWIERZCHNI:
 1. Instrukcja BHP dla oczyszczarki bębnowej OB..750A
 2. Instrukcja BHP przy oczyszczaniu elementów metalowych za pomocą piasku, żużla lub śrutu
  E. CHEMIA I TWORZYWA SZTUCZNE:
 1. Instrukcja-przepisy BHP przy pracy z kwasami
 2. Instrukcja BHP przy magazynowaniu i stosowaniu podchlorynu sodowego do uzdatnienia wody
 3. Instrukcja BHP przy obsłudze wtryskarki
 4. Instrukcja postępowania w przypadku oparzenia kwasem lub ługiem
 5. Instrukcja ogólna BHP w labolatorium
 6. Instrukcja eksploatacji zgrzewarki elektrycznej do tworzyw sztucznych
 7. Instrukcja BHP w zakładzie wulkanizacyjnym
  F. OBRÓBKA DREWNA:
 1. Instrukcja BHP w warsztatach stolarskich
 2. Instrukcja BHP bezpiecznej obsługi piły tarczowej
 3. Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki taśmowej
 4. Instrukcja BHP przy obsłudze tokarki do drewna
 5. Instrukcja BHP przy obsłudze strugarki-wyrówniarki do drewna
 6. Instrukcja BHP przy obsłudze frezerki do drewna (dolnowrzecionowej)
 7. Instrukcja BHP przy obsłudze pilarki ramowej wielopiłowej
 8. Instrukcja BHP przy obsłudze frezerki-felcarki do drewna
 9. Instrukcja BHP przy obsłudze strugarki grubościowej
 10. Instrukcja BHP przy obsłudze suszarni do drewna
 11. Instrukcja BHP przy obsłudze piły tarczowej formatówki
 12. Instrukcja BHP przy składowaniu materiałów z drewna
 13. Instrukcja BHP frezarki górnowrzecionowej do drewna
 14. Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót ciesielskich
 15. Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki-ostrzałki do noży
 16. Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki tarczowej
  G. TRANSPORT:
 1. Instrukcja obsługi wciągników elektrycznych
 2. Instrukcja BHP obsługi dźwignika
 3. Instrukcja BHP przy obsłudze wózka widłowego-sztaplarki
 4. Instrukcja BHP przy obsłudze wózka akumulatorowego
 5. Instrukcja BHP dla konserwatora urządzeń dźwignicowych z wyłączeniem dźwigów towarowych i osobowych
 6. Instrukcja BHP na stanowisku operatora dźwignicy
 7. Instrukcja BHP przy obsłudze suwnicy
 8. Instrukcja BHP na stanowisku hakowego
 9. Instrukcja BHP na stanowisku linowego-hakowego przy zawieszaniu prefabrykatów budowlanych
 10. Instrukcja ogólna ręcznego przewożenia towarów
 11. Instrukcja BHP przy przewozie towaru niebezpiecznego(ładunek-benzyna)
 12. Instrukcja bezpieczeństwa przy przewozie towaru niebezpiecznego(ładunek- ropa,olej gazowy i opałowy)
  H. MAGAZYNOWANIE:
 1. Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w magazynie ogólnego przeznaczenia
 2. Instrukcja składowania i magazynowania towarów w sklepie
 3. Instrukcja BHP składowania i transportowania butli tlenowych i acetylenowych oraz obchodzenia się z nimi
 4. Instrukcja BHP dla magazynu wysokiego składowania
  I. WARSZTATY SAMOCHODOWE:
 1. Instrukcja BHP przy obsłudze ładowarki baterii akumulatorów
 2. Instrukcja BHP przy obsłudze wyważrki do kół
 3. Instrukcja BHP przy obsłudze podnośnika samochodowego hydraulicznego
  J. ROBOTY BUDOWLANE:
 1. Instrukcja BHP przy tynkowaniu mechanicznym i obsłudze agregatu tynkarskiego
 2. Instrukcja BHP przy wznoszeniu i demontażu rusztowań budowlanych
 3. Instrukcja BHP na stanowisku zbrojarza
 4. Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac murarskich i tynkarskich
 5. Instrukcja BHP na stanowisku malarza budowlanego
 6. Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót dekarskich
 7. Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki
 8. Instrukcja BHP przy wykonywaniu robót ziemnych
 9. Instrukcja BHP przy robotach posadzkarskich
 10. Instrukcja BHP przy robotach elektrycznych na budowie
 11. Instrukcja BHP przy wykonywaniu instalacji sanitarnych
 12. Instrukcja BHP przy robotach budowlanych w okresie zimy
 13. Instrukcja BHP przy montażu elementów wielkowymiarowych
 14. Instrukcja BHP przy obsłudze mechanicznego sprzętu budowlanego
 15. Instrukcja BHP przy robotach rozbiórkowych
 16. Instrukcja BHP przy pracy na drabinach
 17. Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki 500 litrowej
  K. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE:
 1. Instrukcja BHP na stanowisku elektromontera przy wykonywaniu i eksploatacji sieci o napięciu do 1kV
 2. Instrukcja BHP na stanowisku elektryka konserwatora do 1kV
 3. Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń pod napięciem
 4. Instrukcja ogólna BHP przy eksploatacji stacji energetycznej, nie wymagającej stałej obsługi
 5. Instrukcja ogólna BHP stacji transformatorowej 15/0,4kV
 6. Instrukcja ogólna zasad bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych
  L. ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I CO I GAZ:
 1. Instrukcja obsługi kotła CO podczas pracy
 2. Instrukcja bezpiecznej obsługi kotłów parowych
 3. Instrukcja BHP postępowania w razie awarii instalacji gazowej budynku
 4. Instrukcja BHP w kotłowniach olejowo-gazowych
 5. Instrukcja BHP dla konserwatora sieci wodno-kanalizacyjnej i CO
 6. Instrukcja BHP przy obsłudze kotłowni opalanej trocinami
  M. ROBOTY INSTALACYJNE POWIETRZNE:
 1. Instrukcja w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych
 2. Instrukcja eksploatacji i BHP dla urządzenia odpylającego UO-50
 3. Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń wentylacyjnych i odpylających
  N. HACAP
 1. Instrukcja BHP przy obsłudze mieszarki do ciasta
 2. Instrukcja BHP przy obsłudze pieca piekarniczego
 3. Instrukcja BHP przy obsłudze przesiewacza dla młynów, piekarni, cukierni
 4. Instrukcja BHP przy obsłudze dozownika do mąki
 5. Instrukcja BHP przy obsłudze dzielarki chlebowej
 6. Instrukcja BHP przy obsłudze rogalikarki
 7. Instrukcja BHP w pomieszczeniach piekarni
 8. Instrukcja BHP przy obsłudze wydłużarki do bagietek
 9. Instrukcja BHP przy obsłudze elektrycznych pieców piekarniczych
 10. Instrukcja BHP przy obsłudze wałkowarki do ciasta
 11. Instrukcja BHP przy obsłudze wytwornicy podnoszącej wózek z ciastem
  O. HACAP
 1. Instrukcja BHP przy obsłudze piekarnika
 2. Instrukcja BHP przy obsłudze patelni elektrycznej
 3. Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego elektrycznego
 4. Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego gazowego
 5. Instrukcja BHP przy obsłudze maszyn do zmywania naczyń
 6. Instrukcja BHP przy obsłudze frytkownicy
 7. Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego węglowo-parowego
 8. Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego węglowego
 9. Instrukcja BHP przy obsłudze kotła warzelnego parowego
 10. Instrukcja BHP przy obsłudze kotłów warzelnych
 11. Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń w zakładach gastronomicznych
 12. Instrukcja BHP przy obsłudze bemara
 13. Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń, sprzętu i naczyń dla obiektów handlowych
 14. Instrukcja BHP przy obsłudze kuchni mikrofalowej
 15. Instrukcja BHP przy obsłudze opiekacza-grilla gazowego
 16. Instrukcja BHP przy obsłudze krajalnicy do pieczywa
 17. Instrukcja BHP przy obsłudze obieraczki do ziemniaków
 18. Instrukcja BHP przy obsłudze pieca (trzonu kuchennego)
 19. Instrukcja BHP przy obsłudze patelni gazowej
 20. Instrukcja BHP przy obsłudze kociołków przechylnych
 21. Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny wieloczynnościowej gastronomicznej
 22. Instrukcja BHP przy obsłudze stołu podgrzewczego
 23. Instrukcja BHP przy obsłudze elektrycznego podgrzewacza wody
 24. Instrukcja BHP przy obsłudze automatycznej krajalnicy żywności
 25. Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny do mielenia mięsa-WILK
 26. Instrukcja BHP przy obsłudze szaf chłodniczych
 27. Instrukcja BHP zachowania higieny osobistej pracowników w przemyśle spożywczym
 28. Instrukcja BHP zachowania higieny osobistej pracowników w ubojni i masarni
 29. Instrukcja BHP przy obsłudze elektrodowego oszałamiacza trzody
 30. Instrukcja BHP w zakładach spożywczych
 31. Instrukcja BHP zachowania higieny osobistej pracowników w punktach małej gastronomii
 32. Ogólna instrukcja BHP mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń i sprzętu w zakładach produkcji spożywczej
 33. Instrukcja sanitarna w sprawie przechowywania próbek środków spożywczych
 34. Instrukcja sanitarna produkcji i obrotu mięsem mielonym
 35. Instrukcja BHP przy obsłudze nadziewarki pneumatycznej
 36. Instrukcja przy obsłudze ekspresu do kawy
 37. Instrukcja sanitarna mycia i dezynfekcji jaj
 38. Instrukcja przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa
  P. POLIGRAFIA:
 1. Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny offsetowej
 2. Instrukcja BHP przy obsłudze krajarki jednonożowej
 3. Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny sztanc tygiel
  Q. PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY:
 1. Ogólna instrukcja BHP podczas produkcji wykrojów w szwalni
 2. Instrukcja BHP przy obsłudze maszyn szwalniczych
 3. Instrukcja BHP podczas prasowania żelazkiem
 4. Instrukcja BHP w pralniach i farbiarniach
  R. BIURO:
 1. Instrukcja postępowania na stanowisku pracy z komputerem i drukarką
 2. Instrukcja BHP przy obsłudze kserokopiarki
 3. Instrukcja BHP przy obsłudze niszczarki dokumentów
 4. Ogólna instrukcja BHP dla pomieszczeń administracyjno-biurowych
 5. Instrukcja BHP przy obsłudze maszyny do oprawy dokumentów
  S. SZKOŁY I PLACÓWKI PUBLICZNE:
 1. Instrukcja ogólna BHP w szkołach i placówkach publicznych
 2. Instrukcja ogólna BHP w warsztatach, labolatoriach, pracowniach oraz stan.prakt. nauki zawodu w szkołach i placówkach publicznych
 3. Instrukcja ogólna BHP w czasie zajęć z wychowania fizycznego, sportu i turystyki w szkołach i placówkach publicznych
  T. INNE:
 1. Instrukcja BHP dotycząca obchodzenia się z narzędziami ręcznymi
 2. Instrukcja BHP dla splataczy lin
 3. Instrukcja BHP dla sprzątaczek i osób zatrudnionych przy sprzątaniu pomieszczeń
 4. Instrukcja BHP dla listonoszy
 5. Instrukcja BHP dla osób zatrudnionych na składach odbioru buraków cukrowych
 6. Instrukcja BHP przy obsłudze gaśnicy śniegowej
 7. Instrukcja BHP przy obsłudze gaśnicy proszkowej
 8. Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia gaśniczego typu GSE-2xW do gaszenia sprzętu elektrycznego
  i elektronicznego
 9. Instrukcja BHP przy robotach szklarskich
 10. Instrukcja BHP przy obsłudze kasy fiskalnej
 11. Instrukcja BHP przy obsłudze zszywacza pneumatycznego
 12. Instrukcja BHP przy obsłudze solarium
 13. Instrukcja BHP przy obsłudze magla elektrycznego
 14. Instrukcja BHP przy obsłudze prasy do makulatury, opakowań z tworzyw sztucznych i aluminium
 15. Instrukcja BHP mycia rąk
 16. Instrukcja BHP dobrej praktyki higienicznej
  U. WYCIĄGI Z PRZEPISÓW:
 1. Wykaz prac zabronionych młodocianym
 2. Wykaz prac zabronionych kobietom
 3. Wyciąg z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych
 4. Wykaz prac dozwolonych w celu odbycia przygotowania zawodowego młodocianych
  V. INSTRUKCJE RÓŻNE:
 1. Terminy zawiadamiania o wadach fizycznych artykułów żywnościowych
 2. Warunki zawierania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów
 3. Instrukcja postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego
 4. Instrukcja postępowania w przypadku napadu rabunkowego
 5. Ogólna instrukcja o zasobach archiwalnych i postępowaniu z materiałami archiwalnymi
  W. ROLNICTWO
 1. Instrukcja BHP przy obsłudze zwierząt gospodarskich
 2. Instrukcja BHP w pomieszczeniach inwentarskich
 3. Instrukcja BHP w domowym uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa
 4. Instrukcja BHP przy obsłudze rozdrabniacza ubijakowego
 5. Instrukcja BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin i nawozów
 6. Instrukcja BHP przy magazynowaniu środków ochrony roślin i nawozów
 7. Instrukcja BHP przy magazynowaniu zboża w spichrzach
 8. Instrukcja BHP przy obsłudze zawieszanego rozsiewacza nawozów mineralnych
 9. Instrukcja BHP przy obsłudze mieszalnika do prasz
 10. Instrukcja BHP przy obsłudze ciągnika i maszyn rolniczych
 11. Instrukcja BHP przy obsłudze śrutownika
  X. SŁUŻBA ZDROWIA
 1. Instrukcja BHP przy obsłudze autoklawu
 2. Instrukcja BHP przy obsłudze lasera
 3. Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu do światoterapii
 4. Instrukcja BHP w zakresie elektrolecznictwa
 5. Instrukcja BHP przy dezynfekcji ubrań dla przychodni
 6. Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu dla diadynamik
 7. Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu Ultroton D200 do leczenia ultradźwiękami
 8. Instrukcja BHP przy stosowaniu promieniowania podczerwonego
 9. Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia do masażu wirowego