CENTRUM ARTYKUŁÓW BHP I OCHRONY P-POŻ.
      NOWOŚCI


AUTONOMICZNA OPTYCZNA CZUJKA DTMU ADR-20N

Maksymalna powierzchnia chroniona przez pojedyńczą czujkę wynosi ok. 60m kwadratowych. Może pracowac samodzielnie, a także w sieci kilku czujek połączonych ze sobą. Przaznaczenie - do niedużych obiektów, mieszkań i domów. Posiada atest Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.
URZĄDZENIE GAŚNICZE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

GSE-2X przeznaczone jest do gaszenia np. monitorów, komputerów, sprzętu RTV, rozdzielni
i szaf sterowniczych będących pod napięciem elektrycznym. Używając GSE-2X w pomieszczeniach zamkniętych można ugasić źródło ognia nie narażając na zapyleni innych urządzeń. Konstrukcja układu wylotowego z dyszą pozwala na precyzyjne podanie środka gaśniczego na źródło ognia,
nie powodując zniszczeń w najblizszym otoczeniu.

URZĄDZENIA GAŚNICZE ŚNIEGOWE

UGS-20 i UGS-30 przeznaczone są do gaszenia pożarów grupy B i C.
Urządzenia mogą byc stosowane w przemyśle petrochemicznym, chemicznym,
do zabezpieczenia magazynów cieczy i gazów palnych, lakierni, hal przemysłowych.
Butle umocowane na dwukołowym podwoziu z zaczepami do zwinięcia węża.
Pozwala to na sprawne przemieszczenie urządzenia w miejsce pożaru. USG-30 zawierającym dwutlenek węgla, można gasić pożary urządzeń elektrycznych o najwyższym napięciu 36 kV włącznie, będących pod napięciem, przy bezwzględnym zachowaniu "dopuszczalnej odległości zbliżenia: tj. min. 1m". W naszej ofercie znajdują się również Agregaty Śniegowe AS-60 oparte
na konstrukcji dwubutlowej. Dopuszczone przez CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej.

SAMOCZYNNE URZĄDZENIA GAŚNICZE

Przeznaczone do gaszenia pożarów klasy ABC w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak: magazyny farb, olejów, materiałów łatwopalnych, rozdzielnie elektryczne itp., w których
nie przewiduje się stałej obsługi. SUG wyposażone są w samoczynny zawór ampułkowy,
który może byc uruchamiany impulsem elektrycznym przesyłanym z automatycznej centrali alarmowej lub w wyniku przekroczenia określonej temperatury pomieszczenia.