CENTRUM ARTYKUŁÓW BHP I OCHRONY P-POŻ.
      SERWIS SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO
Nasza firma prowadzi autoryzowany przez największych krajowych producentów sprzętu przeciwpożarowego serwis sprzętu gaśniczego.

Wykonujemy :
- okresowe przeglądy stanu technicznego gaśnic i agregatów
  p-poż
- naprawy i remonty gaśnic i agregatów p-poż
- próby ciśnieniowe, tzw. legalizacje zbiorników gaśnic
  pianowych, proszkowych i butli gaśnic śniegowych
 oraz zbiorników agregatów proszkowych i butli agregatów
 śniegowych we współpracy z URZĘDEM DOZORU
 TECHNICZNEGO w Łodzi
- nabijamy gaśnice śniegowe oraz butle agregatów śniegowych
  dwutlenkiem węgla.