CENTRUM ARTYKUŁÓW BHP I OCHRONY P-POŻ.
      SYGNALIZACJA ALARMU POŻAROWEGO

  1. Autonomiczna optyczna czujka dymu ADR-20N*

    *Maksymalna powierzchnia chroniona przez pojedyńcz± czujkę wynosi ok. 60m kwadratowych. Może pracować samodzielnie, a także w sieci kilku czujek poł±czonych
    ze sob±. Przeznaczenie - do niedużych obiektów, mieszkań
    i domów. Posiada atest Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.